Başvuru Şartnamesi

 HEALTHCARE IDEATHON PROJE YARIŞMASI

BAŞVRU ŞARTNAMESİ

  

1.  AMAÇ VE KAPSAM

Healthcare Ideathon Proje Yarışması’nda Sağlık Yönetimi ve ilgili multidisipliner alanlarda yenilikçi fikirler geliştirerek, sağlık hizmetleri sunumu, finansmanı ve planlamasında uygulunabilir, çözüm odaklı çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır.

Proje yarışması, Sağlık Yönetimi başta olmak üzere multisipliner alanlarda fikir ve proje geliştiren herkesi kapsamaktadır.

2. KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

 • Yarışma başvuruları yalnızca www.ideathon.saybir.org sayfasında «proje başvurusu» sekmesinde yer alan başvuru formu ile kabul edilir.
 • Yarışma’ya, Sağlık Yönetimi alanı başta olmak üzere multisipliner alanda çalışma yürüten herkese açıktır.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya grup şeklinde katılım sağlanabilir,
 • Yarışmaya, bireysel veya grup olarak katılacak olanlar en fazla 3 (üç) proje sunabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.
 • Yarışmaya başvuranlar, yarışma web sitesinde yer alan ön başvuru formunda; ad-soyad, üniversite, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje konusu bilgilerini eksiksiz doldurmalıdır.
 • Yarışmaya başvuranlar, “Proje Formatı” na uygun aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurmalıdır. Proje formatı www.ideathon.saybir.org web sitesinde “proje başvuru” sekmesinde bulunan ekte yer almaktadır.
 • Proje formatı aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır;
 • Projenin Adı,
 • Projenin Amacı,
 • Projenin Gerekçesi,
 • Projenin Hedef Pazarı/Kitlesi,
 • Projenin Süresi,
 • Projenin Yaratacağı Değer,
 • Projenin Çözüm Ortakları/İşbirlikleri,(varsa STK, İlgili Kurum/Kuruluşlar),
 • Projenin Uygulama Aşamaları,
 • Projenin Sürdürülebilirliği,
 • Projenin Bütçesi,
 • Projenin Özeti,

 

3. PROJE YARIŞMA TAKVİMİ

 • Başvuru kabul tarihi: 30.01.2021
 • Değelendirme tarihi: 20-21.02.2021
 • Açıklanma tarihi: 24.01.2021

4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İş fikirlerinin uygulanabilir, katma değer yaratabilecek ve faaliyet alanlarına göre hedef kitleye ulaşabilecek olma kriterlerine göre 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 • Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım, %20
 • Projenin Uygulanabilirliği, %30
 • Projenin Yaratacağı Katma Değer, %30
 • Projenin Kuruma ve Paydaşlara Etkisi, %20

5. PROJELERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ

Profesyonel ve akademik sektörden alanında uzman kişilerin bir araya geldiği jüri değerlendirme komitesi tarafından dereceye girecek;

 • 1. Projeye 3.000 TL ;
 • 2. Projeye 2.000 TL ;
 • 3. Projeye ise 1.000 TL ödül verilecektir.